หน้าแรก ขนมมงคล โปรโมชั่น/ข่าวสาร สถานที่ขาย ติดต่ออั่งกี่

ขนมโก๋
อั่งกี่มีขนมโก๋หลายชนิด ตั้งแต่ ขนมโก๋อ่อน ขนมโก๋พิม โก๋ไพ่ โก๋กลม ใช้ในงานพิธีมงคล หรือรับประทานเอง แป้งนิ่มๆอร่อยๆ ทานคู่กับน้ำชาค่ะ


แบบนี้เป็นขนมโก๋อ่อน แป้งนุ่มๆ มีไส้ถั่วเหลืองและถั่วดำ ทำใหม่ทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ หรือสั่งทำพิเศษได้
สั่งล่วงหน้า 2 วัน
สำหรับแพคปกติ 1แพค มี 5ชิ้น
1 ถาดมี 80 ชิ้น ได้ 16แพค (แพคละ 5ชิ้น) แพคละ 40 บาท = 640 บาท
สำหรับกล่องพรีเมี่ยม 1 กล่องมี 12ชิ้น
1ถาดมี 60ชิ้น ได้ 5กล่อง (กล่องละ 12 ชิ้น) กล่องละ 90 บาท = 450 บาท

รูปแบบกล่องขนมโก๋พรีเมี่ยม กล่องละ 90 บาท

ขนมโก๋อ่อนพรีเมียม กล่องละ 90บาท

ขนมโก๋อ่อน แพคละ40

ขนมบัวหิมะไส้ถั่ว แพคละ 55บาท

สั่งผลิตตามออเดอร์ครั้งละ1ถาด ถาดหนึ่งมี 80ชิ้น 20แพค แพคละ 55 บาท รวม1,100บาท

ขนมโก๋พิม ใส่พานคู่ละ 1,500 บาท มี 148ชิ้น
ขนมโก๋กลม10" ราคาคู่ละ 1,250 บาทพร้อมพาน ไม่เอาพานลด200บาท