หน้าแรก ขนมมงคล โปรโมชั่น/ข่าวสาร สถานที่ขาย ติดต่ออั่งกี่

ขนมกินเล่น มีหลายอย่างด้วยกัน

 

ขนมลูกเต๋าไส้ถั่วและเผือก แพคละ 50บาท

ลังละ

ขนมเหม่งทึ้ง แพคละ40

ลังละ

ตุ้บตั้บ ชิ้นละ 20 บาท

ลังละ 100แพค 2,000บาท

ขนมคงหงส์ แพคละ 40บาท

ลังละ ....แพค .....บาท

สั่งล่วงหน้า1วัน

เฮงยิ้ง คุ้กกี้งา หน้าแตก

แพคละ 40บาท