อั่งกี่ ขนมแต่งงาน ขันหมากไทย-จีนขนมขันหมากไทย-จีน มีบริการส่ง
หน้าแรก ขนมมงคล โปรโมชั่น/ข่าวสาร สถานที่ขาย ติดต่ออั่งกี่

ขนมเปี๊ยะมีหลายสูตรให้ลูกค้าเลือก และมีหลายขนาด สั่งผลิตพิเศษได้ค่ะ

 

 

ขนมเปี๊ยะอบเทียนหอม แบบชาววัง ไส้ถั่วทอง มีไข่เค็ม 

ขนมเปี๊ยะอบเทียนหอม 

มีแบบกล่อง 90 บาท (8ชิ้น) มีไข่ 95 บาท

แบบ ชิ้น ชิ้นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 40 ชิ้น

 

 โก๋พิมไส้ถั่ว ขั้นต่ำ 80 ชิ้น ชิ้นละ 7 บาท

โก๋พิม ไส้งาดำ ขั้นต่ำ 80 ชิ้น ผสมไส้กันได้ค่ะ  

ขนมงาดำแผ่น คั่วหอมๆ งาดำแท้ๆ ใช้ไหว้ราหูได้นะคะ งาดำแผ่น กิโลกรัมละ 200 บาท   ขนมถั่วแผ่น ถั่วกระจก ขนมถั่วแผ่น ถั่วกระจก กิโลกรัมละ 200 บาท  
ขนมงาขาวแผ่น กิโลกรัมละ 200 บาท  

ขนมลูกเต๋า ชิ้นเล็กพอดีคำ

แพคละ 40 มี18 ชิ้น

มีให้เลือก ไส้ถั่ว และเผือก

 

ขนมโก๋กลม สีชาวนวล แป้งโก๋นิ่มๆ  โก๋กลม 30 บาท โก๋ไพ่ สีขาวนวล โก๋ไพ่ 25 บาท  

 ขนมบัวหิมะ ไส้ถั่วทอง 5 ชิ้น 50 บาท (มีขั้นต่ำ 80 ชิ้น )

โก๋อ่อน แพคละ 40 บาท  

 

เหม่งทึง 35 บาท

 เฮงยิ้ง 35 บาท

 

ตุ้บตั้บ 20 บาท

คอหงษ์ แพคละ 40 บาท (มีถั่วตัดด้านใน)

 

ถั่วตัด 500 กรัม 85 บาท

1 กก 170 บาท  

 

 

 

งาตัด 500 กรัม 85 บาท 1 กก 170 บาท  

ขนมเปี๊ยะชิ้นเล็ก ชิ้นละ 10 บาท

แพคถนอมอาหาร 12 บาท  

สูตรมีเม็ดบัวไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะ ขนาดกล่อง 4" 40 บาท ขนาดกล่อง 6" ราคา 70 บาท ขนมกล่อง 7" ราคา 150 บาท ขนาด กล่อง 7" นน 1 กก 225 บาท

นน 1.5 กก 300 บาท นน 2 กก 450 บาท

นน 3 กก 600 บาท  

หนำยู่ ขนมเปี๊ยะ ราคาชิ้นละ 10 บาท

ขั้นต่ำ 20 ชิ้นค่ะ  

ขนมเปี๊ยะไส้ฟัก 10 บาท แพค ถนอมอาหาร 12 บาท  

ขนมเปี๊ยะชิ้นละ 10 บาท

ถนอมอาหารแพคละ 12 บาท 

ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่ ไข่เค็ม

500 กรัม ราคา 150 บาท

1 กก 225 บาท

1.5 กก 300 บาท

2 กก 450 บาท

3 กก 600 บาท  

   
  ไส้ด้านในถั่วฟัก ไข่เค็มค่ะ 

ขนมเปี๊ยะถั่วทอง ชิ้นละ 10 บาท ถนอมอาหารชิ้นละ 12  

ไส้ขนมด้านในค่ะ ถั่วทอง 

 

ชิ้นละ 10 บาท ถนอมอาหาร 12 บาท

ชิ้นละ 10 บาท ถนอมอาหาร 12 บาท 

ไหว้พระจันทร์ชิ้นเล็ก ทุเรียน 5 ชิ้น 80  

ไหว้พระจันทร์ชิ้นเล็ก ทุเรียน 5 ชิ้น 80 บาท 

 

ไหว้พระจันทร์ชิ้นเล็ก เม็ดบัว 5 ชิ้น 80

ไหว้พระจันทร์ ไข่เค็ม ราคาชิ้นละ 85 บาท  
  ไหว้พระจันทร์ ไข่เค็ม ราคาชิ้นละ 85 บาท  

ขนมไหว้พระจันทร์ ไส้โหงวยิ้ง ชิ้นละ 80 บาท