ขนมจันอับ ใช้ในงานหมั้น พิธีแต่งงานจีน พิธีแต่งงานไทย เทศกาลตรุษจีน สารทจีน เป็นขนมมงคลที่มีมาแต่โบราณ ความหมายดี หวาน เจริญงอกงาม

หน้านี้ขอนำเสนอ ขนมแบบใส่ถาดสีแดง มีขนมทั้งหมด 5คู่ เรียงสวยงาม คือเราจะใส่ขนมจันอับทั้ง5อย่าง ประกอบไปด้วย คู่ขนมถั่วตัด คู่ขนมงาตัด คู่ขนมชิ้นฟัก คู่ขนมข้าวพอง คู่ขนมลูกกวาด แพคใส่ถาดสีแดงฮก แพคแล้วเราขนมไปซีล1ชั้น เพื่อความสะอาดของขนม เวลาอยู่ในพานขบวนขันหมากค่ะ

ขนม1ถาด น้ำหนัก2กิโลกรัม คู่ละ4กิโลกรัม เช่น

ถั่วตัด 1ถาด มีน้ำหนัก 2กิโลกรัม ถาดขนม1คู่ มีน้ำหนัก 4กิโลกรัม ราคาขายกิโลกรัมละ 180 บาท

 

ทั้งหมดในชุดมีขนม 5 คู่

4100 บาท

จันอับ ขนมขันหมาก โรงงานผลิต ขนมโบราณที่ต้องมีในพิธีงานแต่งงาน งานหมั้น ทั้งประเพณีจีนและไทยจันอับ ขนมขันหมาก โรงงานผลิต ขนมโบราณที่ต้องมีในพิธีงานแต่งงาน งานหมั้น ทั้งประเพณีจีนและไทย

ขนมจะได้แบบตามภาพนี้เลยค่ะ ใส่ขนมในถาดสีแดงมงคล

หากรับขนมแบบใส่ในพานทอง ราคาขายเฉพาะพาน คู่ละ 200 บาท พานขนาด12นิ้ว พานมีลักษณะแบบนี้ค่ะ

ขนมจันอับใส่ในถาดลักษณะนี้ค่ะ ขนมขันหมาก พิธีหมั้น งานแต่งงาน

แบบนี้คือขนมในพานสีทองขนาด12นิ้วค่ะ เป็นพานพลาสติค เราจะนำขนมไปใส่ในพานและซีลพลาสติคปิดอย่างดีค่ะ

 

ขนมทั้งหมด 5คู่ ใส่พานทอง คู่ละ 920 รวมราคา 4,600 บาทค่ะ

ไปที่หน้าขนมงาตัด คลิ๊กที่นี่ งาตัด หนึ่งในขนมแต่งงานที่ต้องมี

ไปที่หน้าขนมถั่วตัด คลิ๊กที่นี่ขนมจันอับ ถั่วตัด แต่งงาน

ไปที่หน้าขนมชิ้นฟัก คลิ๊กที่นี่ขนมชิ้นฟัก จันอับ ขนมที่ต้องมีในงานแต่งงาน

ไปที่หน้าขนมข้าวพอง คลิ๊กที่นี่ขนมข้าวพองอั่งกี่ หนึ่งในขนมจันอับที่ต้องมีในงานแต่งงาน

ไปที่หน้าขนมลูกกวาด ซกซา คลิ๊กที่นี่ลูกกวาด ซกซา ขนมจันอับ ที่ต้องมีในงานแต่งงานทุกงาน